opdracht

De ingenieurs hebben de hulp ingeschakeld van de school en gevraagd of de tweede klassen mee kunnen denken naar een oplossing. Jullie klas is onderverdeeld in groepen. Samen met je groep ga je op zoek naar de oplossing voor dit probleem. Om tot een oplossing te komen zul je eerst wat meer moeten weten over fossiele brandstoffen en alternatieve brandstoffen. Door het uitvoeren van deze opdracht kom je daar dan ook meer over te weten en kom je tot een mogelijke oplossing van het probleem.

  1. Beschrijf wat fossiele brandstoffen ziijn
  2. Beschrijf wat alternatieve brandstoffen zijn
  3. Beschrijf de voordelen van de gevonden alternatieve brandstoffen
  4. Welke alternatieve brandstoffen zouden gebruikt kunnen worden in het bedrijf?

Maak een (PowerPoint) presentatie voor het bedrijf. Verwerk de antwoorden op de 4 vragen in de presentatie.