Verwerking

Verwerk de gevonden antwoorden op de vragen in een powerpoint. Deze powerpoint moet je presenteren. In de presentatie moet duidelijk worden wat fosiele brandstoffen zijn en wat alternatieve brandstoffen zijn. Beschrijf ook de voordelen van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Maak ook duidelijk welke brandstoffen geschikt zouden zijn voor AgriHolland. Zorg voor een goede beargumentering en een duidelijke uitleg. Denk ook aan je bronvermelding!